Tropical Palm Đà Nẵng

Tropical Palm Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Đất Quảng

Tên dự án thương mại: Tropical Palm Đà Nẵng (Ngọc Dương Riverside mở rộng)

Tổng diện tích quy hoạch: Quy mô 20 hecta

Tổng số sản phẩm : 571 sản phẩm liền kề và 47 sản phẩm biệt thự

Phản hồi

DungTruong Land