Cocobay Đà Nẵng

Cocobay Đà Nẵng

Quy mô dự án căn hộ nghỉ dưỡng : hơn 30 ha, bao gồm 30,08ha bên khu nghỉ dưỡng Cocobay + Beach club bãi biển;
Tổng diện tích căn hộ chung cư Coco Ocean Resort Cocobay?
Diện tích đất khu Coco Ocean Resort: 11.192,79 m2;
Diện tích xây dựng khối Coco Ocean Resort là: 2.716 m2;
Bao gồm MĐXD toàn khu Coco Ocean Resort: 24.2%;
Tổng diện tích sàn xây dựng Coco Ocean Resort (GFA): 55.861m2;
Số tầng nổi căn hộ là : 23 – 28 tần

Phản hồi

DungTruong Land